Právní upozornění

Zřizovatelem této webové informační služby je společnost Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4. Služba je určena zákazníkům společnosti v České republice. Účelem internetových stránek je poskytovat informace o naší společnosti, našich produktech a dalších našich službách. Veškeré konkrétní informace byly velmi pozorně ověřeny a jsou neustále aktualizovány. Přestože ve vlastním zájmu usilujeme o přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek, nemůžeme za něj bohužel převzít jakoukoli zodpovědnost, ať již výslovně, či nepřímo. Tyto stránky poskytují pouze všeobecné informace a v žádném případě nenahrazují lékařské, obchodní či jiné poradenství. Z tohoto důvodu nelze uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou přímo či nepřímo využitím těchto stránek a na nich obsažených informací. 

Budou-li naše internetové stránky obsahovat informace třetích stran nebo na ně odkazovat, pak by tyto informace neměly být chápány jako naše doporučení. Vzhledem k tomu, že neprověřujeme přesnost ani aktuálnost či oprávněnost takových informací, nemůžeme za ně pochopitelně převzít jakoukoli zodpovědnost.

Program i jeho obsah a veškeré údaje, fotografie atd. jsou chráněny autorským právem nebo jinými právy průmyslového vlastnictví. Je zakázáno je jakkoli reprodukovat, tisknout, kopírovat a využívat pro jiné než nekomerční účely a pro osobní potřebu.

Veškerá řádně uvedená jména výrobků a další výrazy použité na těchto internetových stránkách jsou navíc registrovanými obchodními značkami. Jakékoli jejich využití je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4. Veškeré produkty řady QUIXX® uvedené na těchto internetových stránkách jsou zdravotními prostředky, nesou označení CE a na základě platných právních předpisů je povoleno je v České republice prodávat. Žádné informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku.

Před použitím zdravotního prostředku si prosím pozorně pročtěte návod k použití!